Hoe groot is jouw draaglast?

Zin van de week: student gaat er aan prestatiedruk onderdoor.

Dagblad Trouw van zaterdag geeft een blik in het geestelijk welzijn van studenten. Op pagina vier lees ik een uiterst serieus artikel over de grote druk die studenten tijdens hun studie ervaren. De inhoud is om je rot te schrikken; één op de vier studenten denkt weleens serieus na over suïcide, zo blijkt uit een nieuwe onderzoek naar studieklimaat en psychische gezondheid.

Naast mijn werk als coach ben ik surveillant tijdens examens op een universiteit. Soms voel ik bijna letterlijk de spanning wanneer de lesstof wordt getoetst. Het komt weleens voor dat ik  studenten aantref die zoveel veel last van stress of faalangst krijgen dat ze even buiten de examenzaal op adem moeten komen.

Toen ik als docent op het school werkte, hadden mijn collega en ik een onderneming voor talentontwikkeling. We organiseerden scholingen voor docenten. In de cursus ‘Fluitend naar je werk’ behandelden we het zogeheten Job Demands Resources model. In dit model wordt de relatie tussen bevlogenheid van mensen en burnout en de gevolgen hiervan beschreven. De Job Demands, of taakeisen, zijn alle dingen die je moet doen op het werk of studie. Het gaat dan over taakeisen die niet direct positief of negatief zijn, maar als er teveel eisen aan iemand gesteld worden zonder voldoende hulpbronnen, leidt dit tot afname van vitaliteit en in extreme vorm tot burn-out.

Op de schouders van studenten drukt over het algemeen een grote last. Er moet steeds meer gepresteerd worden door de verhoogde studiedruk, de angst om hoge studieschulden te maken en het gevoel verkeerde keuzes te maken. Als deze studenten voldoende tijd hebben om te ontspannen en zich bezig te houden met sport of met vriendschappen komen ze tegemoet aan de behoefte aan hulpbronnen. Nemen ze hiervoor niet voldoende tijd, dan kan het ten koste gaan van de draaglast van de student.

Hoe is jouw draaglast?

Is er bij jou sprake van een goede balans tussen draagkracht en draaglast?

Of is er te veel druk op jouw schouders? Ga dan op zoek naar hulpbronnen; besteed meer tijd aan vrienden of aan sport. Of ga samen met vrienden een nieuwe sport beoefenen. Gewichtheffen bijvoorbeeld om je draagkracht te vergroten.

Deel deze blog