Over mij

Na een ambachtelijke modeopleiding werkte ik als coupeuse en in een kledingwinkel, gaf ik les op verschillende modeopleidingen en werkte ik als begeleider van mensen zonder werk. Samen met hen ging ik op zoek naar hun behoeften en talenten.

Ontwikkeling bleek een belangrijke waarde in mijn leven. Door een opleiding als coach te volgen ontdekte ik het contextuele gedachtengoed van de Hongaarse psychiater Nagy en volgde ik een opleiding voor Contextuele Hulpverlening.

Nagy toont het belang aan van het kijken naar de levens van de voorbije en komende generaties. Door in gesprek te gaan over de dynamiek achter de generaties kunnen mensen de problemen waarmee ze worstelen voor zichzelf en voor de volgende generaties oplossen.

Het contextuele gedachtengoed speelt ook een rol in de textiele voorwerpen die ik maak en die te zien waren en zijn op verschillende exposities. Ik maak gebruik van de ambachten die door de vrouwen van de voorgaande generaties werden doorgegeven, met name bij het werken met textiel.

De kunst van Hundertwasser, waarvan afbeeldingen op deze pagina te zien zijn inspireert me, maar ook de volgende uitspraak die afkomstig is van Hundertwasser.

‘Wie zijn wortels vernietigt kan niet groeien’. 

De naam ZINinleven koos ik omdat ik graag mensen begeleid die Zelf Initiatief Nemen. Mensen die vanuit zichzelf op zoek zijn naar ZIN in hun leven. 

Later werd ik gegrepen door het gedachtengoed van Viktor Frankl, een psychiater, neuroloog en filosoof uit Wenen die leefde van 1905- 1997.

Frankl was een overlevende van vier concentratiekampen waaronder Auschwitz. Als psychiater was hij de grondlegger van de Logotherapie. Hij ontwikkelde, mede door zijn gevangenschap in de kampen, een visie op een zinvol leven. Hij zag tijdens zijn gevangenschap in dat een mens geen vragen kan stellen aan het leven maar antwoorden in het leven dient te vinden. De kern van de visie van Frankl is dat de mens een wil heeft om tot betekenis te zijn en uitdagingen te zoeken waardoor hij zijn capaciteiten moet ontplooien. Hij dient redenen te vinden om te leven.

Samen met de cliënt ga ik op zoek naar de betekenis van het leven van zijn of haar unieke persoonlijkheid om zo weer de energie te vinden om het leven vorm te geven. 

“De mens kan geen vragen aan het leven stellen, maar vindt antwoorden gedurende het leven”. (V.E. Frankl)

Mijn waardenster:

 

Ik voel liefde voor het leven en voor mijn medemensen

ben toegewijd aan de groei van mezelf en anderen en

vol van hoop dat mensen in hun kracht komen

maar ervaar regelmatig mijn eigen onvolkomenheid.

Ik heb er vertrouwen in dat het goed komt met de mensen die ik begeleid en

werk er aan om mijn eigen onzekerheid te overwinnen 

zodat ik de liefde voor het leven van mijn medemensen volledig kan ervaren.