btrhdr

Maakt het uit waar je wiegje stond?

De zin van Karsu Donmez:

‘Amsterdam heeft ervoor gezorgd dat ik me niet half Turks of half Nederlands voel.’

Ik ben geboren in een boederij aan het eind van het dorp. Er klonken altijd kinderstemmen, het rook er naar varkens en je zag er bijna nooit iemand die er niet woonde. De weg hield daar namelijk op en eindigde in wat wij noemde de keerplaats. Toch kwam er op een middag een bijzondere rode auto voorrijden. Doordat we nieuwsgierig waren kwamen we erachter dat naast de bestuurder Penney de Jager zat, destijds danseres bij Toppop. Ze was aan het toeren en kon bij onze boerderij niet verder rijden. Wij blij dat er eindelijk eens iets gebeurde!

Maakt het uit waar je wiegje stond? Karsu Donmez vindt van wel! In het Trouw artikel ‘De Tien geboden’ vertelt ze over de invloed die Amsterdam op haar heeft gehad. “Amsterdam heeft me gevormd en ervoor gezorgd dat ik me een wereldburger voel doordat ik met allerlei culturen in aanraking kwam.”

 ‘De muziek die uit mij komt moet ik serieuzer nemen’ (trouw.nl)

In een opleiding die ik volgde kregen we de opdracht om in gedachten terug te gaan naar je jeugd en je voor te stellen hoe het gezinsleven was toen je een jaar of zes was. Ik werd toegewezen aan een studiegenote die net als ik uit een gezin met zes kinderen kwam.  Al snel verloren we ons in het maken van vergelijkingen van ons gezin van herkomst. Een groot verschil merkte we op in de beleving van veiligheid, die ik wel, maar zij helemaal niet had ervaren. De reactie naar aanleiding van dit onderzoek luidde: de meeste mensen die in een veilige omgeving zijn opgegroeid staan daar nauwelijks bij stil. Pas wanneer deze basisvoorwaarde voor een goede jeugd ontbreekt of tijdelijk in gevaar komt, laat dit een onuitwisbare indruk na op een kind.

Erik Erikson is van mening dat iedereen dezelfde groeistadia doorloopt. In elke fase zit een vorm van conflict dat door ieder persoonlijk moet worden opgelost. De omgeving speelt een rol bij het oplossen van het conflict. Het leren van sociale vaardigheden en daarmee het ontwikkelen van sociale identiteit maakt dat de taak van de volgende fase ondernomen kan worden. In de vierde fase staat de omgeving centraal. Uiteraard doet het ertoe hoe de fasen eraan voorafgaand doorlopen zijn, maar het kind krijgt in deze de gelegenheid om een basis te leggen van vertrouwen in het eigen kunnen. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Erik_Erikson)

Net als Karsu Donmez ben ik van mening dat het ertoe doet waar je geboren bent, of beter gezegd in welke omgeving je opgroeit. Het vormt je als mens en daar heeft het plékje waar je wieg staat van alles mee te maken. Ervan uitgaande dat zij, net als ik in een veilige omgeving is opgegroeid, is deze pianiste, zangeres, componiste, tekstschrijver en food-columniste mogelijk gevormd door haar omgeving; een stadse wereldburger met kennis van veel culturen. Bij mij werd door de ontmoeting met de Toppop danseres het zaadje gelegd van nieuwsgierigheid naar andere mensen en hun, naar mijn idee, boeiende leven.

Deel deze blog