child-1217246_1920

Nog even volhouden!

De zin van Henk Steenhuis: “Het eind is in zicht. Nog even volhouden.”

FIETS

Het was een eind fietsen van thuis naar school. Moeder had haar handen vol aan gezin en bedrijf, ze had geen tijd om ons naar school te brengen dus werden de jonkies meegegeven aan een oudere zus of broer. Ik werd toevertrouwd aan de zorgen van mijn vier jaar oudere zus. Op een koude lenteochtend zat ik huilend achterop de fiets. Mijn handjes waren zo koud. Zus deed verwoede pogingen om me te troosten: “Even volhouden, we zijn er bijna.”

ZINGEVING

Zingeving is ‘hot’.De laatste jaren zijn er veel boeken rond het onderwerp verschenen. Rudy van Damme schreef Zinzoekers, over de behoefte van mensen om zinvol leven boven materieel bezit of financieel succes te plaatsen. Zin kun je maken is de titel van een boek over processen van zingevend begeleiden. Frank Martela, een jonge Finse filosoof vertelt in Een Prachtig leven hoe je de zin vindt in je bestaan.

DENKER

Trouw redacteur Henk Steenhuis heeft zich als doel gesteld het gedachtengoed van René Gude, de voormalig Denker des Vaderlands levend te houden. Gude was bezig met een zingevingsmodel te schrijven toen hij na een periode van ziekte overleed. In dagblad Trouw wordt wekelijks aandacht besteed aan zingeving. In het artikel ‘Zin in het alledaagse’ komt Steenhuis aan het woord. Hij verwoordt wat je overal om je heen hoort; we zijn helemaal klaar met corona. Steenhuis gebruikt het zingevingsmodel van Gude om toe te lichten wat de coronacrisis met ons doet. Zinnelijk, zintuigelijk, zinrijk en zinvol. Alle vier facetten van zin kan hij toepassen en toelichten op de coronacrisis.

FRANKL

Viktor Frankl, schrijver van ‘De zin van het bestaan’ was een overlevende van vier concentratiekampen waaronder Auschwitz. Als psychiater was hij de grondlegger van de Logotherapie. Hij ontwikkelde, mede door zijn gevangenschap in de kampen, een visie op een zinvol leven. Hij zag tijdens zijn gevangenschap in dat een mens geen vragen kan stellen aan het leven maar antwoorden in het leven dient te vinden. De kern van de visie van Frankl is dat de mens een wil heeft om tot betekenis te zijn en uitdagingen te zoeken waardoor hij zijn capaciteiten moet ontplooien. Hij dient redenen te vinden om te leven.

OUDEREN

Ouderen, die de laatste fase van hun leven in verzorgingshuizen doorbrengen zijn lange tijd sterk in hun behoeften beperkt geweest. Na ruim een jaar met corona zijn de meeste bewoners gevaccineerd. Toch zijn de vrijheden in verzorgingshuizen nog steeds nauwelijks verruimd. Het lijkt alsof er niets veranderd is. Hoe lang moet zij nog wachten, mensen die niet meer heel veel jaren voor de boeg hebben.

Nog even voljhouden. Het eind is in zicht, juist voor deze groep ouderen, maar of het dan niet te laat is?

Deel deze blog