btr

Kijk af en toe eens omhoog.

De zin van Chris van Dam: ”We leven niet alleen voor onszelf, maar in relatie tot elkaar.”

BOTERHAMMEN

Toen ik een jaar of acht oud was keek ik erg op naar mijn vader. Vooral de vergaderingen die hij bijwoonde leken mij reuze interessant. Op avonden dat hij voor zo’n bijeenkomst van huis ging maakt ik graag boterhammen voor hem klaar. Drie met kaas en twee met pindakaas. Naast het leven op de boerderij was er ook de behoefte om bij te dragen aan een betere samenleving. Dat kon in de kerk en in de politiek.

STEK

De bijlage van de maandagkrant van Trouw is zó de moeite waard dat ik ‘m meeneem wanneer ik er de volgende dag met mijn campertje op uit trek. ’s Morgens in de zon bij het ontbijt geniet ik van verhalen en interviews. Eén ervan gaat over de solidariteit die Chris van dam belangrijk vindt. Hij is de kersverse voorzitter van STEK, een stichting voor stad en land die hulp biedt aan mensen die in de knel komen. Van Dam was kamerlid voor het CDA en oud-voorzitter bij de toeslagenaffaire. Het verslag daarvan werd gerapporteerd in ‘Ongekend onrecht’.  Rentmeesterschap en solidariteit nastreven is de drijfveer van Van Dam. “We leven niet alleen voor onszelf, maar in relatie tot elkaar.”

(2021-06-01_Trouw_-_01-06-2021)

KERKEN

Kerken hebben de eigenschap om boven alles uit te steken. Ook nu in coronatijd mensen maar mondjesmaat worden toegelaten in de eredienst, worden de kerkdeuren steeds meer opengezet voor mensen die een kaarsje willen branden of een mogelijkheid zoeken voor een gesprek. Ook onze plaatselijke kerk is tweemaal per week opengesteld voor iedereen die wil komen. Gemeenteleden zetten zich bij toerbeurt in om gasten te ontvangen. Hoe de toekomst er voor de kerken uitziet is ongewis. Men is niet meer gewend om op een vaste tijd naar de vaste plek te gaan voor een vaste liturgie.

DEUR

Ik voel me echt een kind van mijn vader. Ook ik was gedreven om de wereld te verbeteren. Vergaderen vond en vind ik heerlijk. Voor de politiek ben ik echter niet in de wieg gelegd. Betrokken bij de totstandkoming van het Christelijk Democratisch Appel heeft mijn vader zijn bijdrage kunnen leveren aan verbinding in de samenleving. Zijn kinderen doen het op hun eigen manier.  Al is het maar door in de deuropening van de het kerkgebouw te gaan staan om mensen te ontvangen. De kerk is niet zo moeilijk te vinden. Je hoeft allen maar even op te kijken, omhoog. Als je rondkijkt in een dorp of stad steekt de kerktoren er vast en zeker bovenuit.

Deel deze blog