IMG_20210515_111148

Durf fouten te maken

De zin van Chantal van der Leest: ‘Perfectionisme is helemaal geen goede eigenschap’.

MOTIVATIE

De spanning werd te groot en het werd er niet beter op toen ik hoorde dat er wel honderd mensen op de thema-avond over motivatie verwacht werden. Ik vroeg mijn leermeester of ik er nog onderuit kon, maar dat leek hem niet verstandig. Of hij erbij kon zijn om me mentaal te steunen, was mijn vraag, mijn tweede optie zodat ik het ‘overleven’ zou. Dit voorval vond aan het eind van de vorige eeuw plaats.

SPANNING

Inmiddels zijn we aangeland in het derde decennium van de eenentwintigste eeuw. Ik was altijd in de veronderstelling dat ik een perfectionist ben. Ik voel altijd spanning als ik een prestatie moet leveren. Toch lijk ik die spanning nodig te hebben om te presteren. Hoewel mezelf een perfectionist noem ben ik niet op alle gebieden bereid om er alles aan te doen om een goede prestatie te leveren.

BOEK

Chantal van der Leest ontdekte veel over perfectionisme toen ze er een boek over schreef. Zij is er zelf één, schrijft ze. In een artikel in het AD schrijft zij erover en geeft zij een aantal waardevolle tips. Voordat je daar iets aan hebt, is het belangrijk dat je herkent dat je er één bent; heb je moeite met het ontvangen van complimenten? Ben je voortdurend kritisch op je eigen werk en valt je eigen prestatie je eigenlijk altijd een beetje tegen? Zij noemt het dan ook helemaal geen goede eigenschap.

PUBLIEK

Blijkbaar hecht ik er veel waarde aan om goed over te komen. Doe ik veel voor mijn publiek. Blijkbaar werkt het perfectionisme in de hand wanneer er andere mensen bij betrokken zijn. Je kunt daarachter kunnen komen door een waardenonderzoek te ondergaan. Een nuttig instrument dat ontwikkeld is door Willem Maas, als logotherapeut en docent aan de NILEA-opleiding. Door de waardenoefening te doen kom je erachter wat belangrijk voor je is in je leven. Je kunt het alvast eens oefenen voor jezelf. Waar hoop je op, wat verwacht je van het leven en waar heb je nog moeite mee. Wanneer je daar antwoord op kunt geven ben je al een stukje op de goede weg.

COMPASSIE

De uitdaging voor de perfectionist is compassie voor jezelf te hebben, een beetje aardiger voor jezelf te zijn en niet zoveel eisen aan jezelf te stellen. Ook zonder er een boek over te schrijven worden we door schade en schande wijzer. Daarnaast leren we in de Logotherapie dat we geen perfectionist kunnen zijn, maar het gedrag perfectionisme aannemen om ergens aan te voldoen. Het is een tweede natuur geworden, waardoor we denken te voldoen aan de normen die door de samenleving aan ons gesteld worden.

HUMOR

Eigenlijk was het een prachtige kans die ik had met de presentatie die ik hield voor de volle zaal. Toch mag ik het leven wat gemakkelijker opvatten. Gewoon m’n best doen en een verder vooral genieten. En ernaar streven om het niet perfect te doen. Oefenen in fouten maken. Met een beetje humor als onmisbaar ingrediënt.

Voor de oefening met de waarden kun je terecht bij een Logotherapeut. Zie bijvoorbeeld www.zininleven.com. Voor meer therapeuten zie www.NILEA.nl

Deel deze blog